СҚЖ-3

СҚЖ-III сыртқы қондырғығы, стационарлық орнатылған жабдықпен екі жақты қызмет көрсету шкафтары.

СҚЖ-III толық зауыттық дайындықтағы 10(6) кВ үлестіру құрылғыларына арналған 6 шкафқа дейін бірыңғай блокпен жиекпен жиналған түрде жеткізілуі мүмкін (енгізу, желі схемаларымен, РАҚ, КТ, ӨҚТ бар секциялық ажыратқышпен).