ЖШ-7М

ЖҮҚ-ЖШ-7М Жиынтық үлестіру құрылғысы

Шкафтардан (бөліктерге бөлінген) және оларға шиналық көпірлерден тұратын ішкі қондырғының жиынтық КРУ-КМ-7М үлестіру құрылғысы оқшауланған немесе компенсацияланған бейтарабы бар желілерде 10 кВ дейінгі номиналды кернеуге 50 Гц жиіліктегі үш фазалы айнымалы тоқтың электр энергиясын қабылдауға және үлестіруге арналған және электр станцияларының, трансформаторлық қосалқы станциялар мен үлестіру пункттерінің жабық үлестіру құрылғыларын жинақтау үшін пайдаланылуы мүмкін.