СОЖТ

КТПН, 2КТПН-қуаты 25-тен 2500 кВА-ға дейін, кернеуі 10 кВ-қа дейін Сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар

Стационарлық орындалымдағы жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар жиілігі 50 Гц, номиналды кернеуі 6 (10) / 0,4 кВ үш фазалы айнымалы тоқтың электр энергиясын қабылдауға, түрлендіруге және үлестіруге, қалыпты (У) және қалыпты суық (УХЛ) климат жағдайында және МЕМСТ 15150 бойынша 1 орналастыру санаты үшін арналған.